“Kao političar, kao načelnik, tražiću od međunarodnih institucija, pošto poznajem strane jezike, da stvorimo palatu pravde gdje ćemo objediniti sve institucije”, naveo je između ostalog u svojem predizbornom govoru.

savicKonstantin Savić, magistar pravnih nauka iz Teslića i nezavisni kandidat za načelnika te opštine, obećao da će ako bude izabran na poziciju za koju se kandidovao, otpustiti svu administraciju koja je zaposlena po stranačkoj liniji.

“Kad dođem ja na vlast, dajem otkaz svima onima koji su stranački podobni, koji su stranački zaposleni, ukazivaću institucijama na kriminal koji se dešava u opštini Teslić”, naveo je Savić između ostalog u svojoj izbornoj prezentaciji.

“Pravni sistem u kojem živimo napravljen je da vara. Prevare su na svakom ćošku. Patio sam se u toku školovanja, vi se nećete patiti””, rekao je Savić.

“Kao političar, kao načelnik, tražiću od međunarodnih institucija, pošto poznajem strane jezike, da stvorimo palatu pravde gdje ćemo objediniti sve institucije”, naveo je između ostalog u svom predizbornom govoru.

SB)