konvertibilne marke u bih123BANJALUKA – Oko 700.000 KM obezbijeđeno je za realizaciju projekata unapređenja lokalne infrastrukture i zaštite životne sredine u 25 opština Republike Srpske, u okviru čega će privremeno biti angažovano oko 600 nezaposlenih lica, saopšteno je danas iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Ove aktivnosti obavljaju se u okviru projekta “Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju”, koji zajednički realizuju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko–invalidske zaštite i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Na provođenju javnih radova predviđenih projektom, kao što su uređenje javnih površina, saniranje divljih deponija, uređenje lokalnih puteva i riječnih korita i slično, privremeno će biti angažovano oko 600 nezaposlenih lica iz najugroženije kategorije stanovništva koji su identifikovani sa lokalnih biroa za zapošljavanja.

Ovaj projekat usmjeren je na privremeno zapošljavanje onih kategorija nezaposlenih lica koje su najviše izložene efektima ekonomske i finansijske krize u ovim sredinama.

U saopštenju se navodi da će realizacija ovog projekta neminovno uticati i na poboljšanje kvaliteta života stanovništva kroz unapređenje lokalne infrastrukture ili životne sredine.

Projektom su obuhvaćene opštine Teslić, Šipovo, Foča, Nevesinje, Višegrad, Trebinje, Han Pijesak, Rogatica, Bileća, Novi Grad, Ribnik, Bratunac, Kotor Varoš, Brod, Zvornik, Kupres, Mrkonjić Grad, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Kneževo, Istočni Drvar, Kozarska Dubica, Kalinovik, Novo Goražde i Srbac.

Sredstva za realizaciju projekta “Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju” obezbijeđena su iz kredita Svjetske banke, uz sufinansiranje Vlade Republike Srpske. Opštine sufinansiraju realizaciju projekata sa dodatnih 278.000 KM.

Vremenski okvir za realizaciju projekata je 30 – 120 dana, u zavisnosti od obima radova.