Iako ministri i ostali visoki funkcioneri u Vladi RS imaju pune ruke posla da spase što se spasiti da, mnogi od njih često rade i po nekoliko honorarnih poslova na mnogobrojnim fakultetima u Republici Srpskoj, dobijajući na taj način vrtoglava mjesečna primanja.

141128087.3_xl

Jedan od najbogatijih policajaca u BiH je zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Uroš Pena, čija plata iznosi oko 5.000 maraka. Kao da sama ta suma, koja je misaona imenica za većinu građana BiH, nije dovoljna, Pena predaje i na tri fakulteta u Republici Srpskoj u zvanju docenta.

141128087.2_xl

Pena predaje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, kao docent na izbornom predmetu kriminalistika, na Visokoj školi unutrašnjih poslova RS predaje viktimologiju, a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Pena je honorarno angažovan na predmetima kriminalistika i prekršajno pravo. Drugim riječima, Penina mjesečna primanja zaustavljaju se na oko 10.000 maraka. Prema novom Zakonu o platama docent koji radi kao profesor u visokom obrazovanju prima platu od 1.600 maraka.

Da Pena u ovim honorarnim poslovima nije usamljen pokazuju i primjeri ministara u Vladi Republike Srpske. Tako, na primjer, ministar finansija Zoran Tegeltija predaje na Univerzitetu za poslovni inženjering i marketing i to na četvrtoj godini Ekonomskog fakulteta, na predmetu menadžment osiguranja. Tegeltija je ujedno i član redakcionog odbora i član uredničkog tima časopisa “Anali poslovne ekonomije” na ovom Univerzitetu.

141128087.4_mn

Ni ministar prosvjete i kulture RS nije zaboravio svoje predavačke dane, pa tako još uvijek predaje geografiju susjednih zemalja na Odsjeku za geografiju Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Lijepih honorara se ne odriče ni ministar nauke i tehnologije RS Jasmin Komić, koji na banjalučkom Ekonomskom fakultetu predaje statistiku i ekonomsku statistiku. I ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Stevo Mirjanić na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci drži konsultacije srijedom od 12 do 14 sati studentima iz čak 13 predmeta.

I umjesto da se posvete svojim poslovima, da rješavaju gotovo nerješive državne probleme, da pokušavaju spasiti ono što se još spasiti da Dodikovi ministri jure iz kabineta u kabinet, sa konsultacija na konsultacije, kao da ništa drugo osim jednosemestralnih silabusa više i nije bitno. Ukoliko je nekome čudno da RS više ne zna da li je pošla ili došla, ne treba da se čudi – sa ministrima koji do podne sjede u tapaciranim kabinetima, a popodne drže nastavu studentima više ništa i nije čudno.