miki kovačević press

Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević je danas na konferenciji za novinare predstavio projekte koje opština Pale planira realizovati u 2015. godini.

Uslov da se krene u realizaciju projekata jeste da opština Pale 2014. godinu završi u suficitu što je izvjesno i zbog čega je opština Pale jedna od rijetkih u RS koja sve obaveze sanira redovno.

Opština Pale u 2015. godini ima izdatke za otplatu kredita za izgradnju sportske dvorane koji na godišnjem nivou koji iznose 1.074.230,00 KM, plus obaveze otplate kamate po kreditu EIB za vodovodni i kanalizacioni sistem na području opštine, što iznosi oko 93.000 KM mjesečno.

“Prošle godine su počeli radovi u vrijednosti od oko 1.600.000 KM, dok je ove godine planirano raspisivanje tendera u vrijednosti od oko milion KM za sanaciju vodovodnog sistema”, izjavio je Kovačević, koji se nada da će do septembra 2015. godine biti zamijenjeno 11 km azbestnih vodovodnih cijevi.

Programom izgradnje i uređenja prostora ove godine planirano je 1.149,100 KM. Ovim programom planirani su projekti nastavka izgradnje šetališta, izgradnja Univerzitetske ulice, zajedno sa vanjskim uređenjem hrama, rekonstrukcija dječijeg igrališta, završetak dijela prostora u SPC “Peki” za osnovnu muzičku školu.

Za stambeno komunalne poslove koji obuhvataju održavanje javne rasvjete i semafora, sanaciju oštećenja na saobraćajnicama, održavanje zelenih površina, usluge zimske službe, održavanje spomenika biće izvojeno 717.000 KM.

“Jedno od obećanja je bilo da ćemo reformisati funkcionisanje opštinske administracije i uvesti elektronsko poslovanje. Do 1. januara je završena obuka, nabavljena oprema i krenuli smo sa radom što će povećati efikasnost naše administracije”, izjavio je Kovačević.

Izgradnja zelene pijace

Sredstvima za podsticaj razvoja poljoprivrede, MSP i turizma predviđena je izgradnja pijace koju će opština Pale subvencionirati.

“Oko 30.000 KM je planirano u budžetu za izgradnju zelene pijace, a programom upotrebe naknade po Zakonu o šumama biće urađeni kanalizacioni i kišni kolektor prema Repašnici, kanalizacija u naselju Krivače, prilazni put do pećine Orlovače, igralište u naselju Karađorđevo – Mokro, most u Sjetlini, put u naselju Dušanovo, asfaltiranje puteva za Ćemanoviće, Krivače, Krivodoli, Staru stanicu, put do Pravoslavne crkve u Mokrom kao i probijanje puta prema selu Pavlovac, izgradnja puta prema Ostrošniku, javna rasvjeta u naselju Stojkovići”, izjavio je medijima u Palama Kovačević.

97.000 KM iz budžeta opštine Pale za 2015. godinu je namjenjeno javnim preduzećima i ustanovama, grantovi humanitarnim organizacijama 29.600 KM.

Grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima 117.400 KM, grantovi za kulturu 12.810 KM, grantovi udruženjima i organizacijama za afirmaciju prava boraca i osoba sa invaliditetom biće 72.300 KM.

Tekući grantovi organizacijama i udruženjima zdravstvene zaštite su 20.000 KM. Biće finansiran i projekat idejnog rješenja gradske bolnice u Istočnom Sarajevu 20.750 KM.

Za javne ustanove biće obezbijeđeno 1.560,336 KM.

Projektovani budžet opštine Pale za 2015. godinu koji je skupštine opštine Pale usvojila krajem decembra prošle godine je 8.833.500,00 KM.

Izvor: www.palelive.com