bijeli_hljeb_ilustracijaU CIN-ovoj online bazi nalaze se imena i prezimena 476 funkcionera te iznosi koji su im isplaćeni po osnovu „bijelog hljeba“.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je kreirao bazu podataka o korisnicima „bijelog hljeba“, beneficije na koju izabrani i imenovani dužnosnici imaju pravo po isteku mandata.

U CIN-ovoj online bazi se nalaze imena i prezimena 476 funkcionera kojima je na ime naknade za produženi radno-pravni status – takozvani „bijeli hljeb“ – isplaćeno najmanje 8,5 miliona maraka od početka 2008. do marta 2015. godine.

Pravo na „bijeli hljeb“ imaju članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH), premijeri, ministri, njihovi zamjenici i savjetnici, parlamentarni i skupštinski poslanici te rukovodioci nekih državnih institucija. Državni i federalni funkcioneri mogu uživati pravo na „bijeli hljeb“ godinu dana nakon isteka mandata. Svim funkcionerima u Republici Srpskoj (RS), Zapadnohercegovačkom kantonu (ZHK) te savjetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine odobrena je isplata takve naknade najduže pola godine nakon isteka mandata.

Plaću mogu primati dok ne nađu drugi posao ili ne odu u penziju. Funkcioneri dobijaju „bijeli hljeb“ čak i ako su smijenjeni ili ako na funkciji provedu makar jedan dan. Nije ograničeno ni koliko puta ista osoba može to pravo koristiti.

Zahtjeve kojima su tražili podatke o imenima funkcionera, periodu korištenja naknade i njihovim mjesečnim iznosima novinari CIN-a su poslali državnim institucijama, skupštinama, vladama i predsjednicima u BiH. Uprkos višemjesečnom insistiranju CIN-a na odgovorima i poštivanju Zakona o slobodi pristupa informacijama, neke institucije nikada nisu poslale podatke, dok su druge odgovarale nepotpuno i nejasno. Zbog toga se u bazi nalaze polja koja ne sadrže podatke o imenu, iznosu ili periodu. Tek trećina odgovora je pružala potpunu traženu informaciju.

Prema pristiglim informacijama, najveće iznose u spomenutom periodu su dobili: Mirko Okolić – 108.933,73 KM, Alija Begović – 66.137,16 KM, Tarik Sadović – 60.301 KM, Ivo Miro Jović – 59.947,60 KM i Drago Ljubičić -59.446,11 KM. Oni su bili u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti države, Federacije i Bosansko-podrinjskog kantona.

Analizirajući podatke o stranačkoj pripadnosti funkcionera koji su uzimali „bijeli hljeb“, novinari su uočili da je među njima 95 članova Stranke demokratske akcije (SDA) – njima je isplaćeno više od 1,9 miliona maraka. Po brojnosti ih slijede članovi Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Bosne i Hercegovine – za njih 61 isplaćeno je skoro 1,1 milion KM. „Bijeli hljeb“ je primilo i 50 funkcionera Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH), što je budžete koštalo više od 1,2 miliona KM, te 44 člana Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) kojima je isplaćeno 776 hiljada KM. Iz Socijaldemokratske partije (SDPBiH) „bijeli hljeb“ je primalo 58 funkcionera, što je koštalo 566.000 KM. Iz Srpske demokratske stranke (SDS) naknadu su dobila 24 dužnosnika na koje je potrošeno 487.000 KM.

Nakon građanskih protesta u februaru 2014. godine u kojima je jedan od glavnih zahtjeva bilo ukidanje „bijelog hljeba“, ove beneficije su ukinula tri kantona: Tuzlanski, Unsko-sanski i Kanton Sarajevo. Procedura za ukidanje je pokrenuta i na državnom nivou.