Poštovani glasači, ali i svi učesnici u provođenju izbornog procesa, Centralna izborna komisija je usvojila nova pravila i procedure u vezi predstojećih Opštih izbora , koji će se održati 02.10.2022. godine, a koje  želim ukratko da podijelim sa vama kako bi svi zajedno zaštitili prava glasača te proveli slobodne, fer i demokratske izbore. Stvaranjem povjerenja javnosti u zakonitost izvršavanja izbornih aktivnosti i tačnost izbornih rezultata,  jača se i integritet izbornog procesa u Bosni i Hercegovine.

Zabranjeno je glasno čitanje imena i prezimena birača što predstavlja novinu u odnosu na ranije izborne cikluse.

Kršenje navedene obaveze i odgovornosti člana biračkog odbora, kao i svaku drugu vrstu uočenu nepravilnosti od strane posmatrača, potrebno je u formi primjedbe obavezno unijeti u Zapisnik o radu biračkog odbora ili predati u pisanoj formi, uz obavezan potpis.

Član biračkog odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića, na svaki glasački listić, na prednjoj stranici ispod teksta “Uputstvo za glasanje“ u donjem lijevom uglu stavlja otisak štambilja biračkog mjesta potpisuje se pored štambilja.

Neizvršavanje, odnosno nepravilno izvršavanje navedene radnje predstavlja veoma ozbiljno kršenje izbornih pravila na biračkom mjestu, te se posmatraču najsnažnije sugeriše da odmah o navedenom propustu upozori predsjednika biračkog odbora, kako bi propust odmah bio otklonjen.

Takođe, posmatraču se sugeriše da o navedenom hitno i bez odlaganja obavijesti izbornu komisiju osnovne izborne jedinice na kojoj se nalazi navedeno biračko mjesto i Centralnu izbornu komisiju BiH na tel. 033/251-300 ili imejl kontakt@izbori.ba.

Glasački listić, mora imati važeći sigurnosni element (vodeni žig) i mora sadržavati otisak štambilja na propisanom mjestu uz potpis člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića.

U glasačkoj kabini u isto vrijeme smije se nalaziti samo jedno lice, osim ako se radi o biračima koji su slijepi, nepismeni ili fizički nesposobni.

Zabranjeno je tzv. porodično glasanje.

Predsjednik i članovi biračkog odbora dužni su osigurati tajnost glasanja i onemogućiti da neko lice glasa umjesto drugog lica pod njegovim imenom ili da ponovno glasa.

Centralna izborna komisija BiH je članom 21. Pravilnika o provođenju izbora propisala obavezu dokazivanja potrebe za pružanjem pomoći drugog lica, kao i izgled i sadržaj PDL – (pomoć drugog lica) obrasca koji  je OBAVEZAN prilikom pružanja pomoći drugog lica.

Član biračkog odbora zadužen za kontrolu glasačke kutije osigurava da nijedan birač ne napusti biračko mjesto dok u glasačku kutiju ne ubaci glasačke listiće, te osigurava da se samo glasački listići presavijeni jedan po jedan ubacuju u kutiju da bi se zaštitila tajnost glasanja.

Načelnik opštine Sokolac

Milovan Bjelica