jagodicasto-voce

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PALE
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
Pale, 08.12.2014. godine

O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Pale, da će DOO ”Eko-plod” iz Renovice koje se bavi preradom jagodičastog voća, dana 12.12.2014. godine u 12,00 časova u skupštinskoj sali, ponuditi saradnju svim poljoprivrednicima zainteresovanim za proizvodnju jagodičastog voća

Sve dodatne informacije vezane za ovo obavještenje mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, kancelarija broj 28. i putem telefona: 223-004.