UONovi saziv Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske konstituisan je na današnjoj redovnoj sjednici u Palama. Na period od četiri godine imenovani su Maja Vasković, Boško Tomić, Radomir Dragičević, te Dragutin Škrebić u ime Unije udruženja poslodavca i Danko Ružičić u ime Saveza sindikata Republike Srpske, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Novi članovi Upravnog odbora na današnjoj sjednici imenovali su Boška Tomića za predsjednika UO, a Danka Ružičića za zamjenika predsjednika.

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Statutom Zavoda, Upravni odbor Zavoda ima pet članova ukuljučujući i predsjednika, gdje tri člana imenuje Vlada Republike Srpske na osnovu postupka javne konkurencije, a po jednog člana imenuju većinski reprezentativni sindikat Republike Srpske i većinska reprezentativna organizacija poslodavaca Srpske.

Izvor: OSM TV