Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv Dragana Vikića, Jusufa Pušine i drugih zbog zločina nad vojnicima JNA.

vikicOptužnica se odnosi na zarobljavanje, ubistvo i skrivanje tijela osam pripadnika JNA srpske nacionalnosti u aprilu 1992. godine.

Tužitelj Posebnog odjeljenja za ratne zločine, podigao je optužnicu protiv:

-Vikić Dragana, rođenog 1955. godine.
-Pušina Jusufa, rođenog 1949.godine.
-Uzunović Nermina zvanog “Šok“, rođenog 1957.godine.
-Čovčić Mladena, zvanog „Rogatica“, rođenog 1970. godine.

Optuženi se terete da su u svojstvu komandanta i pripadnika MUP-a, policijskih snaga i rezervnog sastava policije u Sarajevu, u mjesecu aprilu 1992. godine, postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika, te da su znali i bili informisani o zarobljavanju 8 pripadnika JNA srpske nacionalnosti iz transportera u kvaru, na području sarajevskog naselja Dobrinja i njihovom stavljanju pod kontrolu i nadzor policijskih i bezbjednosnih struktura, koji su nakon toga izvedeni na lokalitet Velikog parka, u blizini Doma policije u središtu Sarajeva, gdje su protivno Ženevskim konvencijama i odredbama međunarodnog humanitarnog prava koje definišu postupanje sa ratnim zarobljenicima, ubijeni rafalnim pucanjem iz vatrenog oružja, u čemu su učestvovali optuženi Uzunović i Čovčić i druge osobe.

Nakon ubistva, njihova su tijela sklonjena i odvezena sa ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza.

Djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih su pronađeni, a za ostalima se još traga.

Optuženi se terete da su, kao pripadnici policijskih i bezbjednosnih struktura, koji su se nalazili na svojim položajima ili u blizini mjesta zločina, bili informisani o zločinu ili lično svjedočili zločinu, nakon čega su propustili da uhapse, procesuiraju i sankcionišu počinioce i spriječe uklanjanje dokaza i skrivanje tijela.

Tužilaštvo BiH u ovom predmetu provelo je dugotrajnu, detaljnu i temeljitu istragu u kojoj je saslušano više desetina svjedoka i prikupljena velika količina dokaznog materijala, a navode optužnice tužilaštvo će dokazivati pozivanjem više od 80 svjedoka i prilaganjem oko 400 dokaznih materijala.

Izvor: Klix.ba