Udruženje sportskih ribolovaca Bistrica-Pale je održalo akciju čišćenja rijeke Mokranjska Miljacka povodom Svjetskog dana voda 22. marta.
Svake godine Udruženje vrši čišćenje riječnih tokova na teritoriji opštine Pale u više navrata, naročito povodom važnih datuma koji se tiču zaštite životne sredine.

Iz Udruženja apeluju na stanovništvo opštine Pale da ne odlažu otpad u riječne tokove, kao i na opštinske i republičke vlasti da ozbiljno pristupe rješavanju zaštite izvorišnih zona i riječnih tokova.

“Tražimo od opštine Pale da pokrene akciju čišćenja svih riječnih tokova na svojoj teritoriji, da zaposli četiri ekološka kontrolora iz reda demobilisanih boraca kako bi sačuvali naše rijeke, zaštitili ih od neodgovornih firmi i pojedinaca koji odlažu razni otpad hemijskog i organskog porijekla u rijeke.

Za posao zaštite izvorišnih zona i riječnih tokova opština svake godine od naknade za vode dobije oko 100.000 maraka koje nenamjenski potroši.

Od tog novca ove godine se može očistiti svaki vodotok, očistiti priobalje uz svaku rijeku na našoj teritoriji, takođe je moguće zaposliti četiri ekološko-ribarska kontrolora pri komunalnoj policiji koji će sigurno sačuvati naše rijeke od neodgovornih građana i firmi.

Garantujemo da je to moguće i apelujemo na vlasti da namjenski troše sredstva za zaštitu životne sredine, što će imati pozitivne posljedice po ponašanje stanovnika i dati mnogo bolju sliku naše opštine kao turističke destinacije.

Tražimo od Vlade da ozbiljno pristupi rješavanju problema oko zaštite riječnih tokova”, stoji u saopštenju Upravnog odbora USR Bistrica – Pale.

Izvor:www.palelive.com

vodopad Ripaljka na planini Ozren @ Sokobanja