os_mokro_paleObnova i rad Osnovne škole u Mokrom posle II Svjetskog rata

 

Poslije rata se u Mokrom najprije pristupilo opismenjavanju odraslih, a školski rad obnovljen je tek 1949. godine u bivšem sokolskom domu. Premda je škola izgrađena 1947. godine, proradila je tek 1949. jer nije bilo učitelja. Prvi poslijeratni učitel je bio Vojislav Cvjetičanin rodom iz Banjaluke. Vojislav je uveo nešto novo, vršio je selekciju učenika na osnovu njihovog predznanja, one najuspješnije je tokom školske godine prevodio u više razrede. Cvjetičanin je radio sam sa kombinovanim odjeljenjem i ostao u Mokrom samo jednu godinu. Poslije njega dolaze, Milivoje Simeunović i Milan Bojić, obadva rodom iz Srbije. Njih dvojica su takođe radili samo jednu godinu, a na njihovo mjesto dolaze Vlado Vuković i Ljubinka MIškov. Ljubinku je 1951. Zamijenila Mitra Borovčanin koja je pripadala prvoj posljeratnoj generaciji redovno školovanih učitelja sarajevske Učiteljske škole.

Škola u Mokrom bila je tada pretrpana učenicima. Pored djece iz Mokrog u školu dolaze djeca i iz Bjelogoraca, Rogoušića i Kadinog Sela. Neka od ivih sela udaljena su od škole i do 8 kilometara. Uskoro je organizovana i šestorazredna škola koja je rafila u zgradi Zadružnog doma. Zbog vrlo loših stambenih i drugih uslova, nastavnici ove škole se nisu dugo zadržavali u Mokrom. Od tadašnjig nastavnikaspominju se: Nenad Bandura, Marić Mira, Kujačić Olga, Milovanović Nada, B.Jozefina, Mulalić Azra i dr.

OŠ u Kadinom Selu

Skoro svako selo toga doba je imalo poseban odbor za izgradnju škole, sastavljen od najvrijednijih i najaktivnijih građana. Naročito se istakao Vlado Lizdek, vozač iz Mokrog, koji je dobrovoljno prevezao svu sedru od izvorišta M.Miljacke  do mjesta izgradnje škole. Narod je takođe prikupio deklarisanu građu iz šume, zatim je iskopana potrebna količina kamena i pristupilo se izgradnji krečane. Kada je proces proizvodnje kreča bio završen, žitelji sela su ga na konjskim zapregama prebacili od Kržulja (gdje je bila krečana) do gradilišta. Zahvaljujući radnom elanu građana rezultati su bili vrlo dobri. Škola je završena 1958. godine, a 1. Januara 1959. godine je započela redovna nastava za 1958/59. školsku godinu.

Samostalna škola

Početkom školske 1994/95. godine dotadašnja područna škola u Mokrom izdvojila se iz sastava centralne škole na Palama i od tada djeluje kao samostalna centralna škola sa četiri područna odjeljenja: u Brezovicama, Kadinom Selu, Vučijoj Luci i Hreši, sa ukupno 650 učenika svrstanih u 24 odjeljenja.