Kategorija: OŠ Mokro

Škola posle II Svjetskog rata

Obnova i rad Osnovne škole u Mokrom posle II Svjetskog rata   Poslije rata se u Mokrom najprije pristupilo opismenjavanju odraslih, a školski rad obnovljen je tek 1949. godine u bivšem sokolskom domu. Premda je škola...

Read More

Začetak prosvete

Prvi dani prosvete u Mokrom Prvi pokušaji na planu širenja i opismenjavanja stanovništva u Mokrom, datiraju još od 1895. godine. Oni se vezuju za ime jedne aktivne i ambiciozne žene Jokice Novaković, koja je bila kći tadašnjeg...

Read More

Renoviranje škole

Uz pomoć Italijanske vlade 2004. Godine potpuno je renovirana centralna Osnovna škola „Mokro“. Inicijator tog projekta bilo je Ministarstvo inostranih poslova Italije, koje je u projekat rekonstrukcije škole u Mokrom uložilo oko...

Read More
Loading