scan0001Mjesna zajednica Mokro imala je 31. Marta 1953. Godine 484 bajte (kuće), što je činilo 17,38% od područja opštine. Po tom popisu, bilo je 2 955 stanovnika, ili oko 20% od ukupnog broja paljanske opštine. U jednom domaćinstvu prosječno je živjelo nešto iznad šest (6,1) čeljadi, a što je opet iznad prosjeka ostalih dijelova opštine (5,33).

Nakon tridesetak godina došlo je do znatnih promjena. Prema popisu iz 1981. Godine, povećao se broj domaćinstava (520), a smanjio se broj stanovnika za 831. Ukupan broj žitelja po ovom popisi je iznosio 2124 ili 13.73% u odnosu na opštinu Pale. Pad broja stanovnika nije se mogao zaustaviti ni nakon deset godina. Prema ne zvaničnim podacima (zvanični je skriven od javnosti), 1991. Godine bilo je 1666 osoba ili 11,44% opštine, a broj domaćinstava je uglavnom ostao na istom (525)

Prema popisu od 1895. Godine Mokro je imalo 1634 stanovnika, od toga broja 1547 pravoslavnih, 59 muslimana, 25 katolika i 3 jevreja. Oni su živjeli u 264 kuće, od kojih je 61 bila ne nastanjena. Prosječno u jednom domaćinstvu je živjelo 8,14 stanovnika. U to vrijeme u Mokrom je živjelo i 12 stranih državljana na eksploataciji šume.

Nakon 15 godina (1910) nijw se znatnije promjenilo stanje u Mokrom. Tada je bilo 1993 žitelja, od tih 1920 pravoslavaca, 40 muslimana i 33 katolika. Zanimljivo je da je čak 21% kuća ne nastanjeno, mišljenje je ta je to bo način izbjegavanja plaćanja poreza državi. U vrijeme Turaka plaćala se tzv. Dimnica, porez nadim, odnosno domaćinstvo.

N početku građanskog rata 1992. Godine, došle do naglog priliva stanovništva. Bili su to pretežno rođeni Mokrani, koji su se naprasno sjatili svojih roditelja i rođaka na selu. Drugi dio doselio se u svoje i napuštene vikendice, a ukupno je bilo 808 objekata, ili ¼  objekata opštine. U prvom talasu doseljavanja, u Mokro se sjatilo 1901 osoba, što je više nego što je u to vrijeme stalno živjelo u ovoj MZ (1866). Drugi talas doseljavanja naišao je ustupanjem nekih sarajevskih opština federaciji po Dejtonskom sporazumu 21.11.1995. u toku januara, februara i dijela marta 1996. Godine doselilo se još 1036 osoba, što je činilo 33,14% opštinskog prosjeka. Tako se ukupno za period od četiri godine doselilo oko 3000 ljudi.