Tradicionalno kao I prethodnih godina, građani Jelovaca su i početak Nove 2023 godine obilježili radno.

Prethodnih godina,  to su najčešće bile akcije na čišćenju smeća i održavanju odvodnih kanala duž asfaltnog puta Sumbulovac – Jelovci.

 Ovoga puta, građani su uz podrsku Opštine Pale i Načelnika Boška Jugovića organizovali širu akciju u okviru koje je izvršena kompletna sanacija bankina, pročišćavanje odvodnih kanala te čišćenje smeća i rastinja duž cijele trase asfaltnog puta.

Put za Jelovce,  u ukupnoj dužini od 3810 m je asfaltiran u periodu od 2006-2010 godine za što su uložena značajna sredstva građana Jelovaca ali  i lokalne uprave. Od tada, put se redovno održava, najviše zahvaljujući inicijativi i organizovanju mještana zbog čega i dalje važi za jedan od najboljih pristupnih puteva na području MZ Mokro.

Inače, put za Jelovce se ne završava u Jelovcima nego se spaja na put Pale-Ćemanovići-Careve vode  zbog čega je uvijek važio za put od posebne važnosti i značaja ali i put kojim je izvezen najveći dio šumske građe sa južnih obronaka Romanije.

Akcija 2023 je organizovana zajedničkim učešćem građana Jelovaca i Opštine Pale u kojoj je fizički učestvovalo više od dvadeset mještana.

Ovo su inače uobičajene akcije za Jelovce. U Jelovcima postoji stalni odbor koji organizuje I koordinira sve akcije od zajedničkog interesa. Za svaku akciju se pravi plan i ističe na oglasnoj tabli koja se nalazi u centru sela. I ova akcija je organizovana po istim principima kao i prethodne akcije na asfaltiranju puta, izgradnji javne rasvjete, održavanju vodovoda, groblja i drugih infrastrukturnih objekata. Svaka akcija je i finansijski i radno podržana od najvećeg broja građana što Jelovce čini posebnim u odnosu na mnoga druga sela.

Akcija ovog obima je zahtjevala podrsku lokalne uprave pa se na zahtjev za istim nije dugo čekalo. Upravo je Načelnik Jugović inicirao da se akcija realizuje prije predstojećih praznika i snijega koji se očekuje u drugoj polovini januara.

Inače, Načelnik Jugović je nedavno primio predstavnike sela Jelovci kojom prilikom se razgovaralo o više projekata planiranih na području sela u 2023 godini od kojih je jedan od najvažnijih izgradnja spomenika žrtvama ustaškog terora u Drugom svjetkom ratu.

Građani Jelovaca vjeruju da je to početak jedne nove saradnje  sa lokalnom upravom i primjer drugima kako život na selu učiniti mogućim i ljepšim.

Autor :   BK