Kulturni centar Pale je za učenike osnovnih škola na području opštine Pale organizovao čas u prirodi, s ciljem da se učenici upoznaju sa prirodnim ljepotama i turističkim potencijalima naše opštine.

posjeta_orlovaca_os_mokro_nov_2014
Učenici šestog i sedmog razreda OŠ “Mokro” su ovaj put po promotivnoj cijeni od 1 KM obišli pećinu Orlovaču uz pratnju profesora geografije i stručnog vodiča, kao i muzej sa postavkama kostiju pećinskog medvjeda, fragmentima praistorijske keramike i rimske opeke.

Oko 70-80% učenika Osnovne škole “Mokro” do sada nije imalo priliku da posjeti Orlovaču, uprkos činjenici da je ova škola udaljena od pećine samo 4 kilometra. U OŠ “Mokro” su učinili maksimalne napore da se ovakav vid nastave organizuje, a veliku podršku su dali i roditelji djece.

Ovakva vrsta nastave je bitna za stvaranje aktivnog, zdravog i kreativnog načina života kod mladih, proširenje postojećih i sticanje novih znanja o prirodnom okruženju, razvijanje ekološke svijesti i podsticanje učenika na angažman u zaštiti prirode.

posjeta_orlovaca_os_mokro_nov_2014b