sg jahorinaBANJALUKA – Rukovodstvo Javnog preduzeća šumarstva /JPŠ/ “Šume Republike Srpske” Sokolac smatra neopravdanim štrajk upozorenja zaposlenih u Šumskom gazdinstvu /ŠG/ “Jahorina” Pale jer je, kako su saopštili, ovo gazdinstvo do kraja prošle godine prema Centralnom računu Javnog preduzeća imalo dugovanja od 5.705.769 KM, kao i 670.000 KM prema ŠG “Visočnik” po osnovu pozajmice. Posljednja plata zaposlenima u ovom gazdinstvu isplaćena je za avgust, i to 5. decembra prošle godine, po cijeni rada od 130 KM na kojoj insistira ŠG “Jahorina”, navedeno je u saopštenju. “Ovo je urađeno iako su ostali organizacioni dijelovi koji posluju sa gubitkom ili imaju dug prema Centralnom računu izvršili umanjenje cijene rada, do momenta konsolidacije, a u skladu sa preporukama Uprave i Nadzornog odbora JPŠ”, poručili su iz “Šuma Republike Srpske” Sokolac. Sredstva su obezbijeđena iz Centralnog računa, odnosno sa računa drugih organizacionih dijelova koja posluju u sastavu Javnog preduzeća, a ne iz vlastitih sredstava ŠG “Jahorina”. Uprava Javnog preduzeća će u toku ove sedmice nastojati da isplati septembarsku platu, za koju će sredstva takođe obezbijediti iz Centralnog računa, odnosno sa računa drugih šumskih gazdinstava. Komentarišući Pravilnik o radu, koji je Nadzorni odbor JPŠ “Šume Republike Srpske” Sokolac usvojio na redovnoj sjednici održanoj 28. decembra prošle godine, iz ovog preduzeća ističu da Pravilnikom nisu umanjena prava radnika, te da Pravilnik o radu daje prava radnicima onako kako su definisana Zakonom o radu. Na izradi Pravilnika radio je tim pravnika iz Javnog preduzeća više od 10 mjeseci, a njegov Prijedlog upućen je na uvid svim organizacionim dijelovima, kako bi dali primjedbe i prijedloge. Pravilnik je u tri navrata razmatran na sjednici Nadzornog odbora, kako bi bio što kvalitetnije urađen, a maksimalno je vođeno računa o pravima radnika koja se njim definišu. Iz JPŠ “Šume Republike Srpske” Sokolac smatraju da se na osnovu paušalnih ocjena predsjednika Granskog sindikata Vlade Pavlovića, stiče utisak da doneseni Pravilnik o radu nije ni pročitao. U saopštenju je navedeno da sindikalno organizovanje u Javnom preduzeću nije usklađeno sa postojećom organizacijom Javnog preduzeća, tako da trenutno postoji više od 30 sindikalnih organizacija, a nijedna ne ispunjava uslov reprezentativnosti, kako je to regulisano Zakonom o radu. Iz ovog javnog preduzeća smatraju da su i tvrdnje zaposlenih u ŠG “Jahorina” Pale, kada je riječ o objektu Šumarska kuća na Jahorini, netačne, te da je javno preduzeće preuzelo objekat sa namjerom da ga organizuje kao objekat otvorenog tipa koji bi bio posebna jedinica u sastavu preduzeća, po uzoru na šumarstva u regionu. Radnici Šumskog gazdinstva “Jahorina” sa Pala održali su juče u krugu preduzeća jednočasovni štrajk upozorenja jer nisu primili plate od septembra prošle godine.

Izvor : Nezavisne novine