Lokalni izbori 2016 – OPŠTINA PALE

Momir Blagojević  – Knadidat “Pokreta za naš grad” Pale za odbornika u Skupštini Opštine Pale