wwwlogoGrađani Republike Srpske plaćaju gotovo najsporiji internet u Evropi! Na taj zaključak navode podaci sa portala Netindex.com, koji upoređuje internet-brzine na globalnom nivou.

Prosječna brzina interneta u Srpskoj je 6,5 mbps (daunloud), odnosno 1,7 mbps (aploud). Iz podatka da je na nivou BiH prosječna brzina interneta je 10,4 mbps (daunloud) odnosno 2,7 mbps (aploud), vidi se da je internet brži i u Federaciji BiH nego u RS.

Tako, kada se posmatra na nivou BiH, u regionu su od Bosne i Hercegovine sporiji jedino Crnogorci sa brzinom od 7,6 mbps i Albanci sa brzinom od 9,4 mbps.

Primera radi, najbliži susjedi Hrvatska i Srbija dostigli su prosječne brzine od 12,1 odnosno 12,4 mbps, a dosta dalje su odmakli Makedonci sa 17,8 i Slovenci sa 23,3 mbps.

Čitav region (osim Slovenaca, koji su geografski gledano i najbliži Evropi) je još uvijek daleko od svjetskih standarda, jer je recimo prosječna brzina interneta u svijetu 23 mbps (daunloud) odnosno 10,7 mbps (aploud).

Interesantno je da u regionu najbrži internet imaju Rumuni sa za nas nevjerovatnih 71,5 mbps, prenose Novosti.

Cijene zavise od operatera i kreću se od 21,37 KM (bez PDV-a), preko 25 KM, do čak 39 KM (bez PDV-a).

Najbrži internet u Novom Travniku!

Posmatrano po gradovima u BiH najbrži interent imaju stanovnici Novog Travnika (40,42 mbps), a slIJede Ilijaš 28,62, Kiseljak 20,71 i Vitez 17,87. Sarajevo je na sedmom mJestu sa 15,38, Mostar na 8. sa 11,57, a Banjaluka na 10.mJestu u BiH sa 10,22 mbps. Poslije Banjaluke po brzini interneta u Srpskoj je Bijeljina sa 7,83 mbps.

Izvor: NN